Otwarty nabór tekstów do podręcznika z zakresu socjologii płci

przez | 6 marca 2022

Powołaniu Sekcji Socjologii Płci PTS w 2018 roku towarzyszył pomysł stworzenia polskiego podręcznika do nauki socjologii płci. Jako Zarząd Sekcji dostrzegamy dużą potrzebę powstania wszechstronnej, aktualnej i krytycznej publikacji, która mogłaby być realnym wsparciem w uczeniu i uczeniu się socjologii płci. Widzimy wyjątkową wartość w projekcie, który w uporządkowany sposób mógłby uwzględnić bogaty, międzynarodowy dorobek tej subdyscypliny, a jednocześnie stanowić projekt osadzony w lokalnym kontekście społecznym, badawczym i teoretycznym. W procesie przygotowania podręcznika było dla nas kluczowe uwzględnienie potrzeb i pomysłów osób, które obecnie studiują socjologię w Polsce. Dlatego w roku 2021 Zarząd Sekcji zorganizował i rozstrzygnął konkurs dla osób studiujących socjologię na najciekawszy esej pt. „Jakiego podręcznika do socjologii płci potrzebujemy?”. Dwa zwycięskie eseje są ważnym kierunkowskazem w pracach nad publikacją – udostępnimy je autorkom_autorom poszczególnych rozdziałów. Przewidujemy również dalsze działania mające zapewnić udział studentek_ów w pracach nad publikacją.
Jednocześnie, Zarząd Sekcji ma wstępną propozycję zawartości merytorycznej podręcznika i jego struktury. Chcemy, aby poszczególne rozdziały problemowe zostały napisane przez specjalistki i specjalistów z poszczególnych dziedzin, które_rzy są aktywnymi badaczami_badaczkami i/lub dydaktykami_dydaktyczkami z zakresu socjologii płci. Zależny nam na propozycjach rozdziałów osadzonych w polskiej rzeczywistości społecznej oraz/lub kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach niniejszego projektu płeć rozumiemy jako kategorię wychodzącą poza binarny podział na kobiety i mężczyzn, której właściwe zrozumienie i ujęcie wymaga perspektywy interesekcjonalnej, to jest uwzględniającej również zróżnicowanie i opresję doświadczaną ze względu na klasę, miejsce zamieszkania, stopień sprawności, orientację seksualną, tożsamość płciową, obywatelstwo itd.

Więcej informacji – kliknij plakat