O Ośrodku

 

Witamy na stronie Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością jest jednostką pomocniczą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej). Powstał z inicjatywy prof. Jacka Kochanowskiego w 2014 roku. Do jego zadań należą:

 • prowadzenie badań w zakresie socjologii seksualności i seksuologii społecznej
 • prowadzenie badań w zakresie gender studies i queer studies w obszarze odnoszącym się do seksualności
 • popularyzacja wiedzy naukowej z zakresu gender i queer studies
 • współpraca z seksuologami i seksuolożkami m.in. w zakresie szkoleń dotyczących społecznych uwarunkowań różnorodności seksualnej
 • prowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim zajęć z zakresu socjologii seksualności, gender i queer studies

Zespół OBSS to grupa fachowców i fachowczyń z zakresu między innymi:

 • seksuologii klicznej
 • psychologii seksualności
 • seksuologii społecznej
 • kryminologii i prawa
 • socjologii, filozofii i antropologii seksualności
 • performatyki seksualności (tym visual art studies i wiedzy o teatrze w odniesieniu do problematyki seksualności i pożądania).

Z członkami i członkiniami zespołu OBBS można się zapoznać w zakładce Zespół OBSS w głównym menu. W dziale Aktualności publikowane są informacje o bieżących pracach OBSS. Zapraszamy także do kontaktu mailowego.