O Ośrodku Queer

 

Witamy na stronie

Ośrodka Społecznych Badań Queer

Katedry Socjologii Wiedzy i Moralności

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytetu Warszawskiego

Ośrodek Społecznych Badań Queer jest jednostką pomocniczą w Katedrze Socjologii Wiedzy i Moralności. Powstał z inicjatywy prof. Jacka Kochanowskiego w 2013 roku. Do jego zadań należą:

 • prowadzenie badań w zakresie queer studies, socjologii queer, społecznej teorii queer
 • prowadzenie badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych łączących perspektywę quęer z innymi kierunkami badań humanistyczno-społecznych
 • popularyzacja wiedzy naukowej z zakresu socjologii queer, szczególnie jej polskiej wersji
 • współpraca ze wszystkimi osobami zajmującymi się w Polsce badaniami queer, badaniami transpłciowymi, badaniami LGBT i pokrewnymi
 • prowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim zajęć z zakresu queer studies, szczególnie socjologii queer

 

Obecnie prowadzone badania obejmują:

 • związki pomiędzy nacjonalizmem, antysemityzmem i homofobią w Polsce (1795-2022)
 • osoby aseksualne w Polsce
 • analiza dyskursu w badaniach queer
 • społeczne konteksty psychoterapii osób LGBQ
 • transgender studies
 • parametry/płynność seksualności osób nieheteroseksualnych
 • material queer i badania nad kapitalizmem
 • filozofia francuska w badaniach queer
 • polityka queer w różnych kontekstach kulturowych
 • queer visual art
 • perspektywa queer w badaniach nad językiem

Lista osób pracujących w Ośrodku (jako osoby pracujące etatowo lub współpracujące) znajduje się w zakładce Zespół Ośrodka Queer w głównym menu. W dziale Aktualności publikowane są informacje o bieżących pracach OBSS. Zapraszamy także do kontaktu mailowego.