Zespół Ośrodka Queer

 

dr hab. Jacek Kochanowski, profesor UW

kierownik Ośrodka Badań Społecznych nas Seksualnością ISNS UW

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią queer i społeczną teorią queer (jej podstawy opublikował w książce Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer).  Zajmuje się także studiami postkolonialnymi w obrębie queer studies, w tym m.in. Queer African Studies. Opublikował szereg artykułów dotyczących queerowych badań teatralnych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Towarzystwa Genderowego.

www.kochanowski.eu

dr n. med. Daniel Bąk

współpracownik

Psychoterapeuta, trener grupowy, nauczyciel i konsultant w zakresie psychoterapii oraz psycholog. Pracuje w relacyjnym podejściu Gestalt. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom, których trudności związane są z płcią, seksualnością i seksem. Stworzył (2009 r.) i realizuje Program Wsparcia Psychologicznego LGBT+ „Tęczówka” . Jest współprzewodniczącym grupy tematycznej „Gender & Sexual Diversity” w międzynarodowej społeczności gestaltystek_ów The Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Pełni także funkcję redaktora działu „Psychologia i Psychoterapia LGBTQIA” w e-Biuletynie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Tohttp://www.gestalt.waw.plwarzystwa Psychologicznego. Stały współpracownik Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz Pink Therapy w Londynie – największej w Wielkiej Brytanii, niezależnej organizacji, zajmującej się pomocą psychologiczną osobom LGBT+/GSRD (ang. Gender, Sexual & Relationship Diversity) oraz szkoleniem profesjonalistek_ów w tym zakresie. Autor wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych, dotyczących płciowości, seksualności i seksu. Prowadzi własną prywatną praktykę. Mieszka i pracuje w Warszawie.

(http://psychoterapia.lgbt)

gestalt.waw.pl

 

dr Wiktor Dynarski

osoba współpracująca

Studiował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, był doktorantem w Ośrodku Badań Społecznych nad Seksualnością przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, przygotował rozprawę poruszającą zagadnienia transmęskości w Polsce i na Słowacji z perspektywy transgender i masculinity studies. Pracuje w Programie Zdrowia Publicznego Open Society Foundations. Mieszka w Nowym Jorku.

dynar.ski

 

 Dr Jacek Kornak

współpracownik

Doktor Gender Studies. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Helsinkach. Jego praca doktorska zatytułowana “Queer as a Political Concept” została obroniona w 2015 roku. Pod kierunkiem prof. Tuiji Pulkkinen pracował jako badacz dla Fińskiego Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change oraz dla projektu badawczego Philosophy and Politics in Feminist Theory. Spędził rok jako badacz w Institute for Social Research, Birkbeck, University of London pracując nad projektem Queer Conceptual Politics. Jako wykładowca socjologii pracował na University of Suffolk oraz University of Northampton. Jest badaczem multidisciplinarnym, a jego zainteresowania obejmują teorię queer, politykę feministyczną, socjologię płciowości oraz współczesną myśl polityczną. Obecnie pracuje jako Policy Advisor dla brytyjskiej Civil Service.

 

dr Mateusz Król

współpracownik

Absolwent romanistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Edukator i facylitator współpracujący z wieloma organizacjami pozarządowymi, szczególnie Amnesty International, Krajową Reprezentacją Doktorantów, Peace Child International, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Fundacją Batorego. W 2015 roku odbył staż na Lund University w Szwecji.
Rozprawę doktorską poświęcił tematyce tłumaczenia queerowego. W swoich badaniach zajmuje się percepcją i przekładem queeru oraz funkcjonowaniem nie(hetero/homo)normatywności w języku i kulturze. Kolejnym niezwykle ważnym obszarem badawczym są Transgender Studies – w 2019 roku otrzymał Fulbright Junior Research Award na 6-cio miesięczny pobyt badawczy na Yale University pod opieką naukową prof. Susan Stryker.

 

dr Agata Loewe

współpracowniczka

psycholożka kliniczna i międzykulturowa, psychoterapeutka systemowa rodzina, seksuolożka. Tytuł PhD zdobyła w Institute of Advanced Studies for Human Sexuality w San Francisco. Założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Zajmuje się edukowaniem profesjonalistów pracujących z ludźmi w zakresie różnorodności seksualnych, genderowych i relacyjnych.

Instytut Pozytywnej Seksualności

 

dr Rafał Majka

współpracownik

Doktor kulturoznawstwa (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2017). Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Skończył również podyplomowo Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współredaktor internetowego czasopisma naukowego poświęconego studiom queer InterAlia (https://interalia.queerstudies.pl/). Autor książki Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe (2019). Jego zainteresowanie badawcze obejmują gender i queer studies, feminizm, studia kulturowe, współczesne filozofie polityczne, ruchy społeczne, antropologię społeczną i krytyczną teorię organizacji. Obecnie bada zmiany społeczne i seksualne wśród gejów, mężczyzn biseksualnych i innych mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM) pod wpływem nowych technologii biomedycznych. Stypendysta John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie, stypendysta Rządu Francuskiego. Uzyskał również stypendium Institute of Global Law and Policy, Harvard Law School (Massachusetts, Stany Zjednoczone) oraz the Graduate Institute of International and Development Studies (Genewa, Szwajcaria) na uczestnictwo w 2021 Global Scholars Academy z projektem dotyczącym zdrowia seksualnego mężczyzn nieheteronormatywnych w krajach postsowieckich.

 

dr Rafał Morusiewicz

współpracownik

Mieszka we Wiedniu, gdzie robi eksperymentalne remiksy audiowizualno-tekstowe oraz prowadzi akademickie zajęcia z filmoznawstwa i studiów queerowych. Jest autorem dwóch prac doktorskich poświęconych strategiom queerowego remiksowania polskiego filmu (Akademia Sztuk Pięknych we Wiedniu; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW). Wspólnym mianownikiem jej/jego działalności artystycznej i badawczej jest poszukiwanie i krytyczne opisywanie strategii i narzędzi denormalizujących binarne rozumienie płci i seksualności w badaniach artystycznych i kulturowych.

w 2020 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.  w 2021 stopień doktora nauk społecznych w ISNS UW

www.rafalmorusiewicz.com

 

mgr Anna Niemczyk

współpracowniczka

Psycholożka, edukatorka, badaczka, aktywistka. Autorka książki “Aseksualność – czwarta orientacja”. Uczestniczka konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z tematyką aseksualności. Inicjatorka i prowadząca na warsztatach o aseksualności dla osób zajmujących się działalnością pomocową. Inicjatorka i współprowadząca warszawską grupę wsparcia dla osób ze spektrum aseksualności. Pomysłodawczyni i organizatorka kilku kampanii społecznych edukujących nt. aseksualności. Działa na rzecz aseksualnej spoleczności współpracując ze Stowarzyszeniem Asfera.

instagram.com/asfera_polish_asexuals

 

dr hab. Monika Płatek, profesor uczelni

współpracowniczka

Dr hab. nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego.  Prawniczka, kryminolożka, współtwórczyni i członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Od 1976 roku regularnie wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzi szkolenia i pisze artykuły w tematyce prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, przestępstw seksualnych, istoty autonomii seksualnej i prawnych regulacji dotyczących postępowaniu z osobami, które dopuściły się i doznały napaści seksualnej. Współautorka książki: Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011. Autorka tekstu: Płatek, M. (2018). Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki. Archiwum Kryminologii, (XL), 263 – 325. https://doi.org/10.7420/AK2018F; Płatek, M., (2010)Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia, „Archiwum Kryminologii”t. 32,

prof. Monika Płatek

dr hab. Remigiusz Ryziński, profesor uczelni

współpracownik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace nad doktoratem prowadził w Paryżu u Julii Kristevy. Habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Jest profesorem akademickim, stypendystą m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy, a także członkiem rady Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością przy Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się feminizmem oraz teoriami gender i queer, tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Publikuje w czasopismach naukowych oraz prasie, m.in. w „Newsweeku” i „Gazecie Wyborczej”. Autor wydanego w 2017 roku reportażu Foucault w Warszawie, za który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Nike. Rok później ukazała się jego druga książka reporterska, Dziwniejsza historia. Laureat nagrody Natwest LGBT+ Diamonds 2018 w kategorii „Ambasador osób LGBT+ w życiu publicznym”.

Prof. Remiguysz Ryziński – Wydawnictwo Czarne

dr Maria Woźniak

współpracowniczka

Doktorka nauk społecznych, socjolożka seksualności, badaczka i edukatorka seksualna. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Amsterdamie. Studia doktoranckie odbywała na Birkbeck University of London oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2019 roku uzyskała stopień doktora. Rozprawę poświęciła konstrukcjom i indywidualnym negocjacjom seksualności młodych ludzi w kontekście szkolnej i pozaszkolnej edukacji seksualnej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europejską Szkołę Dyplomacji. Współorganizowała serie wykładów, konferencji i seminariów w ramach Queer UW, którego pozostaje członkinią wspierającą. Współpracowała m.in. Katedrą Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracowała jako certyfikowana doradczyni HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym. Obecnie pracuje na Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii. Członkini komitetu koordynującego Inicjatywy Wolna Nauka. Zainteresowania naukowe obejmują m.in.: konstrukcje normatywnych wzorów seksualności, społeczno-kulturowe mechanizmy społecznej regulacji seksualności; zjawisko wykluczenia seksualnego; ciało, płeć i seksualność w procesach edukacyjnych i socjalizacyjnych oraz promocję zdrowia publicznego. www.wolnanauka.org

 

dr Tomasz Wrzosek

współpracownik

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotował rozprawę doktorską „Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej” (wyd. W-Z 2010). Zajmuje się krytyczną analizą dyskursu, socjologią krytyczną, socjologią queer. W 2014 r. razem z Jackiem Kochanowskim opublikował książkę „Nowe Studia Kulturowe” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego). Opublikował szereg artykułów, w których łączy socjologię queer z analizą dyskursu. Mieszka w Szwajcarii.