Kontakt

Adres pocztowy:
Ośrodek Społecznych Badań Queer

Katedra Socjologii Wiedzy i Moralności
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 552 01 46 (telefon czynny tylko w czasie dyżurów, w czasie wakacji telefon nieczynny)

mail: osrodek.queer@gmail.com