Nowa osoba w zespole OBSS

przez | 31 stycznia 2022

Do zespołu Rady Eksperckiej dołączył dr Mateusz Król, który jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku język francuski z programem tłumaczeniowym, które ukończył na Uniwersytecie Śląskim w 2013 roku oraz absolwentem Gender Studies organizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN. Studia doktorskie odbył także na Uniwersytecie Śląskim i w 2021 otrzymał stopień doktora.

Jeszcze jako student studiów magisterskich był pomysłodawcą i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego ReVue – Périodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes, które zostało – jako bodaj jedyne czasopismo w pełni zarządzane przez studentów! – wpisane na ówczesną listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Mateusz Król od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Amnesty International, w 2011 został wybrany na członka zarządu, a następnie w 2013 na prezesa zarządu na roczną kadencję. Jako edukator i facylitator przeprowadził setki warsztatów edukacyjnych o tematyce praw człowieka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także studentów i nauczycieli. Otrzymał certyfikat Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2010-2013 jako ekspert międzynarodowy był zatrudniony w projekcie Education for Human Dignity w ramach którego wypracowane zostały innowacyjne materiały edukacyjne włączające głos i doświadczenia społeczności z globalnego południa. W ramach tego projektu przeprowadził badania terenowe w kilku organizacjach pozarządowych działających w Republice Południowej Afryki. Dodatkowo współpracował z Fundacją Edukacja dla Demokracji, odbył dwuletnie praktyki w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach. Dzięki swojemu zaangażowaniu został zakwalifikowany do udziału w Europejskim i Światowym Kongresie Młodzieży w Austrii oraz Quebec Ville. Wziął udział w prestiżowym dwutygodniowym szkoleniu organizowanym przez Radę Europy w Strasburgu dla młodych aktywistów z całej Europy. W latach 2013-2014 był ekspertem oceniającym wnioski o dotacje na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji organizowanym przez Fundację im.Stefana Batorego.

W 2015 roku w ramach ministerialnego programu promocji współpracy środowiska nauki i biznesu TransFormation.doc dla najlepszych polskich doktorantów, odbył 3-tygodniowy staż na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Po wielu szkoleniach i praktykach został ekspertem w dziedzinie zarządzania organizacjami młodzieżowymi. W roku akademickim 2019-2020 prowadził na ten temat wysoko oceniane przez studentów zajęcia na studiach II stopnia nitki angielskiej na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Był członkiem zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich, który po ogólnopolskich konsultacjach ze środowiskiem doktorantów opracował rekomendacje dla Ministerstwa Nauki w ramach wprowadzania najnowszej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

W ramach swojej aktywności naukowej pan Mateusz Król brał udział w wielu konferencjach naukowych w kraju (organizowanych między innymi przez Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Warszawski) oraz za granicą w Wiedniu, Strasburgu i Asheville. Brał udział w konferencji „What`s New in Queer Studies” zorganizowaną przez Centro Interuniversitario di Ricerca Queer w Aquilii we Włoszech, w „National Popular Cultre Assosiation/American Culture Assosiation`s Conference” zorganizowaną w San Diego oraz konferencję „New Directions in Humanities” zorganizowaną w Imperial College of London.

Pierwszy tekst na temat praw człowieka opublikował w recenzowanym tomie pokonferencyjnym już w 2010 roku. Lecz po zakończeniu studiów magisterskich zdecydował się rozpocząć badania doktorskie na styku przekładoznawstwa i Queer Studies. Pierwszym efektem tego projektu była publikacja w tomie pokonferencyjnym „Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)” wydanym przez Uniwersytet Łódzki w 2015r. W sumie na swoim koncie ma 9 publikacji, z czego rozdział pt. „The traps of normativity: queer (and) translation praxis” w tomie zbiorowym opublikowanym przez wydawnictwo Peter Lang oraz artykuł pt. “To queer or not to queer?” opublikowany na łamach czasopisma „Między Oryginałem a Przekładem” cieszą się największą ilością cytowań. Z kolei najnowszy artykuł dr Króla pt. „Queens and faggots, Petites Folles et Pédales: Representation of Communist-era Polish queers in translations of Lubiewo (Lovetown)” ukazał się w książce „Queers in State Socialism. Cruising 1970s Poland” wydanej przez Routledge.

Dr Mateusz Król w ramach swoich interdyscyplinarnych badań naukowych nawiązał współpracę z prof. Susan Stryker, która jest niekwestionowanym autorytetem i jedną z założycielek Transgender Studies, redaktorką naczelną czasopisma Transgender Studies Quarterly oraz autorką dwutomowego Transgender Studies Reader wydanego przez Routledge. W ramach tej współpracy przygotował projekt naukowy, który uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Fulbrighta  otrzymał Junior Research Award na 6-cio miesięczny pobyt badawczy na Yale University pod opieką naukową prof. Stryker oraz prof. Margaret Homans.