Nowe osoby współpracujące z OBSS

przez | 20 lipca 2021

Do grona osób współpracujących z OBSS ISNS UW dołączyła dwójka nowych uczonych.

Dr Maria Woźniak – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Amsterdamie, studia doktoranckie odbywała na Birkbeck University of London oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2019 roku uzyskała stopień doktora. Obecnie pracuje na Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii.

Dr Rafał Majka – doktor kulturoznawstwa (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2017). Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Skończył również podyplomowo Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współredaktor internetowego czasopisma naukowego poświęconego studiom queer InterAlia (https://interalia.queerstudies.pl/). Autor książki Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe (2019). Jego zainteresowanie badawcze obejmują gender i queer studies, feminizm, studia kulturowe, współczesne filozofie polityczne, ruchy społeczne, antropologię społeczną i krytyczną teorię organizacji. Obecnie bada zmiany społeczne i seksualne wśród gejów, mężczyzn biseksualnych i innych mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM) pod wpływem nowych technologii biomedycznych. Stypendysta John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie, stypendysta Rządu Francuskiego. Uzyskał również stypendium Institute of Global Law and Policy, Harvard Law School (Massachusetts, Stany Zjednoczone) oraz the Graduate Institute of International and Development Studies (Genewa, Szwajcaria) na uczestnictwo w 2021 Global Scholars Academy z projektem dotyczącym zdrowia seksualnego mężczyzn nieheteronormatywnych w krajach postsowieckich.

Serdecznie gratulujemy!