Protest naukowców przeciw mowie nienawiści wobec osób LGBTQ

przez | 17 czerwca 2020

Prof. Remigiusz Ryziński, członek Rady Naukowej OBSS ISNS UW, we wsłpracy z prof. Moniką Płatek i prof. ucz. Jackiem Kochanowskim zainicjował list protestacyjny polskich naukowców przeciw mowie nienawiści wobec osob LGBTQ+. Czytamy w nim m.in.:

„My, przedstawiciele społeczności akademickiej, uczelni wyższych i uniwersytetów, akademii i instytutów naukowych, w poczuciu konieczności wynikającej z poszanowania Konstytucji oraz przyrodzonej godności człowieka, a także przez wzgląd na solidarność z szykanowaną mniejszością wyrażamy sprzeciw wobec haniebnych słów i postaw odnoszących się do osób LGBT w Polsce.

Społeczność LGBT w Polsce stała się politycznym obiektem napaści i zastraszania. Podlega świadomie kreowanym i używanym mechanizmom polityki służącej poniżeniu i wykluczeniu. Sprzeciwiamy się temu i wzywamy do zaprzestania tego.”

Pełna treść listu oraz możliwość podpisywania go – do czego bardzo zachęcamy –  pod poniższym linkiem:

https://www.petycjeonline.com/list_protestacyjny_naukowcow_polskich_przeciw_kampanii_nienawici_wobec_osob_lgbtq