VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

przez | 18 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.
Seksualność jest pojęciem interdyscyplinarnym, które analizowane jest na płaszczyznach wielu dziedzin nauki. Choć pojęcie to używane było już w czasach starożytnych, to bez wątpienia na początku XXI wieku było postrzegane jako temat tabu. Obecnie seksualność pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej, ale pozostaje pytanie czy jest to wciąż aktualne stwierdzenie? Celem Konferencji jest interdyscyplinarna wymiana wiedzy oraz stanu badań z obszaru seksualności. Uczestnictwo przedstawicieli wielu dziedzin nauki oraz różnych ośrodków akademickich i badawczych pozwoli na stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. UW, dr hab. Jacek Kochanowski, Ośrodek Społecznych Badań Queer, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Tytuł wystąpienia: Seksualność z perspektywy socjologii queer
prof. n. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie,
Tytuł wystąpienia: Nieheteroseksualność na łamach Dziennika wypadków prof. Karola Estreichera jr. (1906-1984)