Seminarium OBSS „Praca seksualna”

12 kwietnia 2018 r. odbyło się seminarium Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością poświęcone specjanemu numerowi „Przeglądu Socjologii Jakościowej” zatytułowanemu „Usługi seksualne – teorie, badania, praktyki społeczne”. Numer ten jest dostępnu online Kliknij: PSJ 14/1

Gościniami seminarium były redaktorki tomu i autorki poszczególnych tekstów: dr Izabela Ślęzak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) , mgr Urszula Anna Szczepankowska (doktoratka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW), dr Agata Dziuban (Instytut Socjologii UJ) , mgr Anna Ratecka, dr Anna Surmiak (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), dr Anna Romanowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ).